I'm holding on to my heart like it's a secret


Välkommen till min nya blogg!

 

Att låta eleverna läsa nonsensord är ett bra sätt att få en uppfattning om hur avkodningen fungerar. Vid läsning av nonsensord har eleven inget stöd av omgivande text eller från att ha läst ordet tidigare. Det är med andra ord själva avkodningen och automatiseringen mellan bokstavstecknet och dess motsvarande ljud som eleven måste behärska.

Denna automatisering kan också sägas vara grunden för läsning av riktiga ord och riktig text. Ökad läsning gör att automatiseringen utvecklas och ett lager av ordbilder byggs upp. Brister i denna automatisering kan vara en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter.


"We close our eyes and hope it doesn't hurt"

- The Click Five

I like that, and that's the way it is

The Boys of Frankie Morello Spring 2012 by Luca Finotti from The Fashionisto on Vimeo.


RSS